อัตรามนัสจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.7196 AZN / USD

19
05月

ตาม

อัตราต่ำสุดของสกุลเงินประจำชาติของอาเซอร์ไบจาน, มนัส, ต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 1.7196 AZN / USD สำหรับ 25 พฤศจิกายนหลังจากการประมูลสกุลเงินที่จัดขึ้นโดยธนาคารกลางของอาเซอร์ไบจาน (CBA) ในวันที่ 24 พฤศจิกายนโดยการมีส่วนร่วมของน้ำมันรัฐของประเทศ กองทุน SOFAZ กล่าวว่า CBA

การประมูลเริ่มต้นด้วยราคา 1.7146 manats ต่อดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงจาก CBA

ภายใต้กลไกใหม่จะมีการกำหนดอัตราอย่างเป็นทางการของมนัสตามอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามธุรกรรมที่ได้ทำกับธนาคารในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในการประมูล

ในวันที่ไม่มีการประมูลจะมีการกำหนดอัตราอย่างเป็นทางการของมนัสเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยคำนวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินบนพื้นฐานของธุรกรรมการซื้อและขายสกุลเงินระหว่างธนาคาร

---

ติดตามเราได้ที่ Twitter

หมวดหมู่ข่าว